Inga ingrepp i huset med gummiramper

Case

Henrik Ehrlington är jurist och arbetar inom Göteborgs Stad med att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Hemma använder Henrik HEA Tröskelramper av gummi.

Henrik bor i en villa i Kungsbacka som har trösklar mellan rummen och ut till terrassen. Han vill ha kvar trösklarna för att undvika ingrepp i huset, men också av brandsäkerhetsskäl. Därför har Henrik placerat ut tröskelramper av gummi för att förenkla framkomligheten.

”För mig var gummiramperna ett smidigt, enkelt och billigt sätt att öka både tillgänglighet och användbarhet”.

Inga trösklar behöver tas bort, gummiramperna är lättmonterade och det blir enkelt att återställa. Gummikilarna finns i höjder från 4 och 60 mm.

 

”För mig var gummiramperna ett smidigt, enkelt och billigt sätt att öka både tillgänglighet och användbarhet”.