FOKUS HJÄLPMEDEL STOCKHOLM, KISTAMÄSSAN 17-18 NOVEMBER

Hjälpmedelsmötet arrangeras på Kistamässan och fokus ligger på fortbildning, inspiration och utveckling. Aktuella seminarier kommer att varvas med relevanta workshops och i leverantörsutställningen får ni kvalificerade möten med innovatörer, leverantörer och tillverkare inom hjälpmedelssektorn.


Kistamässan

Datum: 17-18 november 2021
Tid: 09.00-16.00
Plats: Arne Beurlings Torg, Kista

Anmäl dig här

http://stockholm.medtechhjalpmedel.se/

Tillbaka