Hjälpmedel & välfärdsteknologi 7-8 mars

HEA Medical ställer ut på Hjälpmedel & välfärdsteknologi. Besök vår monter (D:14) och titta på nyheter från bland annat Bodypoint.

Hitta
Sparbanken Skåne Arena (f.d Färs & Frosta Sparbank Arena)
Stattenavägen 25
Lund

Öppettider:
Onsdag 7 mars 9-16
Torsdag 8 mars 9-16

www.hjalpmedelochvalfardsteknologi.se

Tillbaka