Höjder från 15 mm till 125 mm. Ramperna används överallt där det finns hinder utomhus. De vanligaste ytorna är vid trottoarkant, i trädgården, på balkongen, altanen eller terrassen. I källare, i garage eller i loftgångar.

Alternativa höjder anger den höjd rampen kan minskas till när man kapar i rampens längsgående markerade skåror. Skårorna finns på rampens undersida. Det är ca 40 mm mellan skårorna. Vi rekommenderar att man lämnar in ramperna till yrkesman för dessa anpassningar.

ARTIKELNUMMER
HöjdAlternativ höjdDjupBreddViktArt.nr
15 mm120 mm900 mm1,4 KgER15
25 mm20 mm200 mm900 mm3,3 KgER25
35 mm30 mm280 mm900 mm6,2 KgER35
44 mm40, 36 mm457 mm1270 mm17 KgER44
50 mm45, 40 mm400 mm900 mm12,5 KgER50
56 mm52, 48 mm610 mm1524 mm28 KgER56
75 mm70, 65, 60, 55 mm600 mm900 mm18,5 KgER75
100 mm95, 90, 85, 80 mm800 mm900 mm35 KgER100
125 mm120, 115, 110, 105 mm1000 mm900 mm51 KgER125

OBS!

Sågning bör utföras av yrkesman.