Bodypoint Dynamiskt armstöd

Ett patenterat dynamiskt och justerbart armstöd som har utvecklats kliniskt. Ett stöd för armbåge, underarm och hand som monteras på rullstol. Den ger möjlighet till intervention och prevention i övre extremiteten efter skada eller vid neurologiska skador. Den har tre stödpunkter vid armbågen, underarmen och handen med fokus på att förebygga kontrakturer, axelsmärta och subluxation av axel. De unikt formade dynorna underlättar en funktionell och neutral position av underarm och hand.

För användare som drabbats av stroke, ALS, MS, Alzheimer, muskeldystrofi eller som har svaga muskler efter ryggmärgsskada. Bodypoints dynamiska armstöd fyller en lucka som saknas inom dagens rehabilitering. Det finns ingen annan motsvarande produkt på marknaden för att stödja en hemiparetisk arm.

Edero armsupport

Edero är ett dynamiskt armhjälpmedel som underlättar användarens egna rörelser. Den kompenserar armens tyngd med hjälp av ett fjädersystem som följer kroppens naturliga rörelsemönster. Armens vikt balanseras så att den känns tyngdlös och svävar fritt. Horisontala rörelser över bordsytan blir flytande och vertikala rörelser från bord till mun blir lättare.

Edero kan hjälpa den armsvage med en mängd viktiga vardagssysslor. Som att äta och dricka själv, klia sig på näsan, kamma sig och bara använda en smartphone eller läsplatta. Eller att arbeta med datorn och själv hantera tangentbord och musplatta.

Med Edero kan användaren avlasta armar, axlar och nacke och under en längre tid positionera händer och armar i en stabil och bekväm ställning.

Produkter