Bodypoint Dynamiskt armstöd

Ett patenterat dynamiskt och justerbart armstöd som har utvecklats kliniskt. Ett stöd för armbåge, underarm och hand som monteras på rullstol. Den ger möjlighet till intervention och prevention i övre extremiteten efter skada eller vid neurologiska skador. Den har tre stödpunkter vid armbågen, underarmen och handen med fokus på att förebygga kontrakturer, axelsmärta och subluxation av axel. De unikt formade dynorna underlättar en funktionell och neutral position av underarm och hand.

För användare som drabbats av stroke, ALS, MS, Alzheimer, muskeldystrofi eller som har svaga muskler efter ryggmärgsskada. Bodypoints dynamiska armstöd fyller en lucka som saknas inom dagens rehabilitering. Det finns ingen annan motsvarande produkt på marknaden för att stödja en hemiparetisk arm.

Bodypoint Dynamiskt armstöd

Ett patenterat dynamiskt och justerbart armstöd som har utvecklats kliniskt. Ett stöd för armbåge, underarm och hand som monteras på rullstol. Den ger möjlighet till intervention och prevention i övre extremiteten efter skada eller vid neurologiska skador. Den har tre stödpunkter vid armbågen, underarmen och handen med fokus på att förebygga kontrakturer, axelsmärta och subluxation av axel. De unikt formade dynorna underlättar en funktionell och neutral position av underarm och hand.

För användare som drabbats av stroke, ALS, MS, Alzheimer, muskeldystrofi eller som har svaga muskler efter ryggmärgsskada. Bodypoints dynamiska armstöd fyller en lucka som saknas inom dagens rehabilitering. Det finns ingen annan motsvarande produkt på marknaden för att stödja en hemiparetisk arm.