Byggbara ramper

Roll-a-Ramp är en byggbar ramp som kan utformas i flera längder och bredder. Rampen kan sättas ihop och tas isär på plats, rullas ihop och förflyttas. Roll-a-ramp erbjuder också tillbehör, däribland plattformar och räcken, som enkelt kan byggas till.

Byggbara ramper

Roll-a-Ramp är en byggbar ramp som kan utformas i flera längder och bredder. Rampen kan sättas ihop och tas isär på plats, rullas ihop och förflyttas. Roll-a-ramp erbjuder också tillbehör, däribland plattformar och räcken, som enkelt kan byggas till.

Produkter