Hjälmar & huvudstöd

Bekväma hjälmar med bra ventilation är skönare att bära och huvudstöd underlättar andning och förmågan att svälja.

Att tänka på vid val av hjälm
• Hur mycket fysisk aktivitet.
• Risk för självskador.
• Hur länge hjälmen ska bäras.
• Risker i omgivning, som hårda golv och skarpa kanter.

Vid tveksamhet rekommenderas att alltid starta med den hjälm som ger mest skydd för att eventuellt fortsätta med lättare hjälmar som ger mindre skydd. Hårt skal ger störst skydd och har bäst förmåga att förhindra huvudskador. Comfy hård är lättare och har god förmåga att förhindra huvudskador. Mjukt skal ger ett lindrigare skydd. Halo har öppen topp och passar de som inte behöver ett totalt huvudskydd. Comfy mjuk är den lättaste hjälmen som ger minst skydd.

Danmar Skyddshjälmar

Hjälmarna har olika egenskaper för att förhindra huvudskador. Samtliga hjälmar är bekväma att bära och har bra ventilation. Hjälmar med hårt skal ger störst skydd och har bäst förmåga att förhindra huvudskador. Hjälmar med mjukt skal passar personer som behöver lindrigare skydd. Hjälmarna kan beroende på modell, användas av personer med osäker gång eller som av andra anledningar lätt faller, till personer som är självdestruktiva eller som har skallopererats.

Vem använder skyddshjälmar
Hjälmarna från Danmar används idag av personer med olika typer av diagnoser vilka ger varierandefunktionsnedsättningar när det gäller balans, gång- och rörelseförmåga som till exempel vid Cerebral Pares. Här är ytterligare några exempel på diagnoser där vi vet att hjälmarna kan användas.

  • Nedärvda funktionsnedsättningar som Duchennes Muskeldystrofi och Huntingtons sjukdom.
  • Blodsjukdom som Hemofili, även kallad blödarsjuka.
  • Onkologi där Fysisk funktion, Kognitiv förmåga, eller Medicinsk behandling påverkat balans eller gång.
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som Autism och andra tillstånd inom Autismspektrat, ADHD och Tourettes syndrom.
  • Vid diagnoser som Alzheimers, Parkinson, ALS, MS, Demens och Stroke men även andra funktionsnedsättningar som exempelvis Epilepsi, Synnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning samt kognitiva störningar.
  • Även personer som går i sömnen använder skyddshjälmar från Danmar.

Huvudskydd ISO-kod 090603

Hensinger Huvudstöd

Hensinger huvudstöd är en omslutande krage som stöder huvudet vid bakhuvudet och käkpartiet. Kragen är avsedd att varsamt stödja huvudet med stödytor i haka och nacke.

Huvudstödet hjälper till att hålla huvudet centrerat och upprätt, vilket
underlättar andning och förmågan att svälja. En upprätt ställning stimulerar och underlättar också sociala aktiviteter.

Med snabbspännet på framsidan kan kragens band öppnas lätt. Kan användas med en bröstsele och monteras på sittsystem. Finns i tre varianter. Utan eller med fästplatta, samt med hög nacke för de som kan behöva ett extra högt huvudstöd vid bakhuvudet.

Huvudstöd fram

För att förhindra att hakan faller finns huvudstöd fram som ger ett fast men skonsamt lyft av hakan och sidostöd av huvudet.