Danmar Skyddshjälmar

Hjälmarna har olika egenskaper för att förhindra huvudskador. Samtliga hjälmar är bekväma att bära och har bra ventilation. Hjälmar med hårt skal ger störst skydd och har bäst förmåga att förhindra huvudskador. Hjälmar med mjukt skal passar personer som behöver lindrigare skydd. Hjälmarna kan beroende på modell, användas av personer med osäker gång eller som av andra anledningar lätt faller, till personer som är självdestruktiva eller som har skallopererats.

Vem använder skyddshjälmar
Hjälmarna från Danmar används idag av personer med olika typer av diagnoser vilka ger varierandefunktionsnedsättningar när det gäller balans, gång- och rörelseförmåga som till exempel vid Cerebral Pares. Här är ytterligare några exempel på diagnoser där vi vet att hjälmarna kan användas.

 • Nedärvda funktionsnedsättningar som Duchennes Muskeldystrofi och Huntingtons sjukdom.
 • Blodsjukdom som Hemofili, även kallad blödarsjuka.
 • Onkologi där Fysisk funktion, Kognitiv förmåga, eller Medicinsk behandling påverkat balans eller gång.
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som Autism och andra tillstånd inom Autismspektrat, ADHD och Tourettes syndrom.
 • Vid diagnoser som Alzheimers, Parkinson, ALS, MS, Demens och Stroke men även andra funktionsnedsättningar som exempelvis Epilepsi, Synnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning samt kognitiva störningar.
 • Även personer som går i sömnen använder skyddshjälmar från Danmar.

Huvudskydd ISO-kod 090603

Danmar Skyddshjälmar

Hjälmarna har olika egenskaper för att förhindra huvudskador. Samtliga hjälmar är bekväma att bära och har bra ventilation. Hjälmar med hårt skal ger störst skydd och har bäst förmåga att förhindra huvudskador. Hjälmar med mjukt skal passar personer som behöver lindrigare skydd. Hjälmarna kan beroende på modell, användas av personer med osäker gång eller som av andra anledningar lätt faller, till personer som är självdestruktiva eller som har skallopererats.

Vem använder skyddshjälmar
Hjälmarna från Danmar används idag av personer med olika typer av diagnoser vilka ger varierandefunktionsnedsättningar när det gäller balans, gång- och rörelseförmåga som till exempel vid Cerebral Pares. Här är ytterligare några exempel på diagnoser där vi vet att hjälmarna kan användas.

 • Nedärvda funktionsnedsättningar som Duchennes Muskeldystrofi och Huntingtons sjukdom.
 • Blodsjukdom som Hemofili, även kallad blödarsjuka.
 • Onkologi där Fysisk funktion, Kognitiv förmåga, eller Medicinsk behandling påverkat balans eller gång.
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som Autism och andra tillstånd inom Autismspektrat, ADHD och Tourettes syndrom.
 • Vid diagnoser som Alzheimers, Parkinson, ALS, MS, Demens och Stroke men även andra funktionsnedsättningar som exempelvis Epilepsi, Synnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning samt kognitiva störningar.
 • Även personer som går i sömnen använder skyddshjälmar från Danmar.

Huvudskydd ISO-kod 090603