Danmar Skyddshjälmar

Har god förmåga att förhindra huvudskador och är bekväm att bära. Hjälmen med mjukt skal passar för personer som behöver lindrigare skydd. Hjälmen med hårt skal är till för personer som lätt faller, är självdestruktiva, har epilepsi eller har skallopererats.

Danmar Skyddshjälmar

Har god förmåga att förhindra huvudskador och är bekväm att bära. Hjälmen med mjukt skal passar för personer som behöver lindrigare skydd. Hjälmen med hårt skal är till för personer som lätt faller, är självdestruktiva, har epilepsi eller har skallopererats.