Komplett monteringsfäste

Monteringsfäste för bröstselars axelband
Att sitta rätt i rullstolen, att lita på att man kommer rätt efter överflyttningar eller att undvika en ompositionering är avgörande för frihet och funktion i vardagslivet. HEA Monteringsfäste ger säkra monteringar för bröstselar från Bodypoint.
På rullstolar som saknar lämpliga fästpunkter kan det vara svårt att montera bröstselens axelband och bröstselens funktion kan bli bristfällig.
HEA Monteringsfäste används för att få rätt dragriktning och optimal positionering med en Bodypoint bröstsele. Monteringsfästet kan ge tre viktiga möjligheter, som visas på nästa sida.
Monteringsfästet är lätt avtagbart med låsbara snabbfästen för att stolen skall kunna fällas ihop. Ett nackstöd kan i det flesta fall monteras på den lodräta stolpen.

Komplett monteringsfäste

Monteringsfäste för bröstselars axelband
Att sitta rätt i rullstolen, att lita på att man kommer rätt efter överflyttningar eller att undvika en ompositionering är avgörande för frihet och funktion i vardagslivet. HEA Monteringsfäste ger säkra monteringar för bröstselar från Bodypoint.
På rullstolar som saknar lämpliga fästpunkter kan det vara svårt att montera bröstselens axelband och bröstselens funktion kan bli bristfällig.
HEA Monteringsfäste används för att få rätt dragriktning och optimal positionering med en Bodypoint bröstsele. Monteringsfästet kan ge tre viktiga möjligheter, som visas på nästa sida.
Monteringsfästet är lätt avtagbart med låsbara snabbfästen för att stolen skall kunna fällas ihop. Ett nackstöd kan i det flesta fall monteras på den lodräta stolpen.